top of page

Integritetspolicy och Cookies:

 

Cookies:

 

Denna webbplats precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). 

Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. 

 

GDPR – Dahl & Dahl ABs (med dotterbolag) hantering av personuppgifter:

 

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, den reglerar hantering av personuppgifter och stärker rätten till personlig integritet.  GDPR är ett gemensamt regelverk för hela EU. 

Dahl & Dahl AB (med dotterbolag) hanterar uppgifter om våra kunder för ändamål kopplat till våra verksamheter.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför:

 

Nedan förtydligar vi vilka uppgifter Dahl & Dahl AB (med dotterbolag) registrerar, hanterar och varför vi gör det:

 

De uppgifter vi har om våra hyresgäster är namn, i förekommande fall personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress och vissa fall andra uppgifter för att kunna hålla kontakt med våra kunder samt utfärda och kontrollera parkeringstillstånd. 

Uppgifterna kommer huvudsakligen från kunderna själva via epost. 

Samma uppgifter registreras i vårt fastighetssystem samt i vissa fall även andra administrativa system.

 

Rättslig grund för insamlandet av uppgifter

De personuppgifter vi behandlar används för:

 

Att kunna korrespondera med anställda på de företag som hyr av oss samt andra kunder vi behöver hålla kontakten med.

Fullföljande och uppföljning av avtal samt överenskommelser

Uppföljning av offerter

Kontroll av parkeringstillstånd

 

Insamling och lagring av uppgifter

 

Oftast får Dahl & Dahl AB (med dotterbolag) uppgifterna vid avtal/överenskommelser gällande bl.a. lokaluthyrning, parkeringsuthyrning, konsultuppdrag samt när vi lämnar offerter.  

Avtal kan vara ifylld avtalsblankett, överenskommelse per e-post eller telefon. 

Vi sparar uppgifterna så länge något ändamål för uppgifterna kvarstår. Här finns också andra regler och lagar, arkivregler och bokföringslagstiftning, som gör att uppgifter behöver sparas längre än för vår verksamhets egna ändamål. 

 

Vid förfrågan/lämnad offert som inte nyttjats så raderar vi uppgifterna efter två år.    

 

Dina rättigheter

 

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder. Kopia av uppgifterna kan begäras ut och rättelse kan begäras. Du kan också begära att få dina uppgifter rättade och om möjligt raderade, radering förutsätter att det är möjligt med hänsyn till gällande lagar och regler. 

Om du skulle ha några klagomål avseende Dahl & Dahl ABs (med dotterbolag) hantering av personuppgifter kan klagomål inges till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering av personuppgifter. 

 

E-post: info@ldhuset.se

 

Adress: 

Dahl & Dahl AB (med dotterbolag)

c/o L&D Huset Värmdö AB

Idrottsvägen 8

134 50 Gustavsberg

 

Personuppgiftsansvarig: 

Dahl & Dahl AB (med dotterbolag)

556961-2483

bottom of page